Templombúcsút tartottak Nyikómalomfalván, Urunk színeváltozása ünnepén

Augusztus 8-án, vasárnap ünnepeltek a malomfalviak és az onnan elszármazottak. A búcsús szentmise celebránsa és szónoka Ft. dr. Kiss Endre, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet lelkiigazgatója volt. Beszédében többek között arra kérte a híveket, hogy keressék meg, lássák meg, nézzék meg, érintsék meg az élet igazi szépségeit. „Tényleg vágyunk a szépre, csak nem jó helyen keressük. Külsőnk akkor lesz szép, ha a belsőnk is az. Az embernek belülről kell szépnek lennie.”- mondta. A teljesség igénye nélkül felsorolta az élet azon szépségeit, amit elfelejtettünk: a gyermekek tiszta szemének ragyogása, a szép szerelem, a fiatalság, a gyermeket váró édesanya szépsége, a gyermeket dajkáló édesanya szépsége, a biztonságra vágyó feleség tekintete, a biztonságot adó férfiú, az édesapa munkától feltört keze, a családért küzdő édesapa verejtékes arca, nagyszüleink barázdás tiszta arca, az imára összekulcsolt kéz, a szentgyónásban megtisztult ember tekintete, a mindenért hálaadó ember, hagyományaink, szülőföldünk, népdalaink, énekeink, templomaink, ünnepeink szépsége, Jézus Krisztus arca. A szépség menti meg a világot, és az a feladatunk, hogy széppé tegyük mások arcát, életét, mert a szépség és a szeretet nagyon is összetartozik.... Itt csak az újrafelfedezés szükséges, itt csak ismételni kell ezt az ún. „szépség tantárgyat”. A szentmise végén Daniel Ernő, helyi plébános üdvözölte és köszöntötte a meghívott egyházi és világi elöljárókat, zarándokokat, vendégeket, helyieket. A pápai, a magyar és székely himnuszok eléneklésével zárult a malomfalvi búcsús mise. ( 2021. aug. 10.)