Jézus - kilátó ünnep Bogárfalván (2020. június 20.)

Az időjárási körülmények ”átírták” a Jézus - kilátó ünnepet, így június 20-án, szombat délben a Jézus Szent Szíve búcsús szentmisét a bogárfalvi templomban tartották.
 Ft. Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes celebrálta a szentmisét, melynek szónoka Ft. Sebestyén Ágoston, máréfalvi plébános volt, aki a prédikációban többek között elmondta, hogy a megépítést ellenzők sokszor a pléh-Krisztus gúnynévvel illeték a szobrot, ám a Jézus Szíve - kilátó, a maga nemében Európa-szerte az egyik legnagyobb alkotás és számos embernek igazi vallási élményt is jelent. Utazásaink során, amikor távolról meglátjuk a szobor alakját, vagy ha felmegyünk a Gordon tetői kilátóhoz, eszünkben juthatnak Jézus szavai: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek”. A szentmise énekeit Ambrus Ferenc kántor úr és az Ave Rosa kórus tagjainak vezetésével énekelhették a résztvevők. Az ünnep végén Ft. Benedek Sándor, szentléleki esperes- plébános köszöntötte a jelenlévő híveket, zarándokokat és az 58-ik születésnapját ünneplő Ft. Mátyás Károly főesperest, majd megemlékezett a néhai Magyari Árpádról, a Protemp Alapítvány volt elnökéről, a Jézus Szíve - kilátó megálmodójáról is.