Pályázatok


 

Ghidul solicitantului

Cerere de finantare

Declaratie pe propria raspundere ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de finanţare a  activităţilor a cultelor religioase din comuna Lupeni pe anul 2020


1. Autoritatea Contractantă: Consiliul Local al comunei Lupeni, localitatea Lupeni nr. 566, Cod Fiscal 4368049, tel.: 0266-248212, fax: 0266-248212.
2. Solicitanţii pot fi: culte religioase – constituite conform legii.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi întreprinse în comuna Lupeni, care vizează:

restaurarii lacasurilor de cult
construirii de noi lacasuri de cult
întretinerea lăcaşurilor de cult
punerea lăcaşurilor de cult în valoare
construirii şi restaurării altor construcţii folosite exclusiv în desfăşurarea activităţii cultelor religioase si aflate in proprietatea acestora (sediu, biblioteci, etc.)
5. Suma aprobată pe anul 2018: 50 mii lei pentru cultelor religioase.
6. Durata programului: anul 2020.
7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Solicitantul va depune propunerea de proiect la  registratura Primăriei comunei Lupeni.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 05.06.2020, orele: 15.00.

Data de evaluare și selecție a proiectelor: 08.06.2020 – 22.06.2020.
8.Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului, se pot procura de la sediul Primăriei comunei Lupeni.