„Békesség e háznak! És minden itt dolgozónak!”- házszentelés a farkaslaki Polgármesteri Hivatalnál és a Tourinfo Iroda Farkaslaka székhelyén

2021. január 7-én, csütörtök délben Farkaslaka község Polgármesteri Hivatalában, majd kora délután a Tourinfo Iroda Farkaslaka székhelyén, Laczkó Vilmos plébános, Bakos Árpád kántor úr, Tamás Lázár és Fancsali Zoltán egyháztanácsosok valamint a vidimuszok kíséretében megáldotta a két épületet, áldást adva a benne dolgozókra és Isten áldását kérve az ide betérőkre is.

2021. január 06. szerda- Vízkereszt, Urunk megjelenése.

A vízkereszt, avagy a háromkirályok, másképpen a napkeleti bölcsek ünnepe, a katolikus egyház egyik legfontosabb ünnepe. Hagyományosan vízkereszt a karácsonyi ünnepek zárónapja, ezután kezdődik a farsangi időszak. A magyar vízkereszt elnevezés a víz megszentelésének szertartásából származik.

„ Íme, három szent királyok csillagot látnak,
melynek ritka fényességén elálmélkodnak,
hogy megtudják ezt a nagy jelt, útnak indulnak.”
Farkaslakán, a délelőtti misét követően folytatódnak a házszentelések. A szokásnak megfelelően a plébános a házakat szenteltvízzel megszenteli és krétával írják a szemöldökfára a házszentelés évét és a G. M. B. betűket (Gáspár, Menyhért, Boldizsár).

Farkaslaka községből pénteken szállítják el a szelektíven gyűjtött hulladékokat is.

Tisztelt községlakók, az új esztendőben, első alkalommal, január 8-án viszik el a szelektíven gyűjtött szemetet az RDE Hargita Kft. munkatársai. Tehát ne feledjék majd a színes zsákokat is kitenni a kapuk elé pénteken reggel 7 óráig. 2021-ben is óvjuk és vigyázzunk településeink, lakókörnyezetünk tisztaságára.
(Fotónk: archív felvétel).

A farkaslaki és szentléleki családorvosok közleménye-2020.dec.21.

Tisztelettel közlik a páciensekkel, hogy december 24-én és 31-én is, rövidített programmal dolgoznak majd a családorvosi rendelőkben. A viszgálatokra továbbra is szükséges az előzetes telefonos bejelentkezés. A farkaslaki családorvosi rendelő telefonszáma: 0266-248 115, a szentléleki rendelő telefonszáma: 0266-248 552.
Áldott ünnepeket és jó egészséget kíván mindenkinek: Dr. Váradi István, Dr. Mihály Ibolya és Dr. Csata Katalin.