Maradjunk otthon! Vigyázzunk egymásra!

Tisztelt Farkaslaka községi lakók!
A rendőrök és csendőrök mellett katonák is ellenőrzik szerda déltől az utcákon a kijárási tilalom betartását. A hatóságok szerdán még nem bírságoltak, de a kijárási rendelet megszegéséért 100-tól 5000 lejig terjedő büntetés szabható ki, súlyosabb esetben pedig a járvány megfékezésének akadályozásáért bűnvádi eljárást is indíthatnak.
Amint azt már többször is hangsúlyoztuk, községünk lakói is csak a következő célokból hagyhatják el a lakhelyüket vagy háztáji gazdaságukat: -munkavégzés (beleértve a mezőgazdasági tevékenységet), alapszükségleti cikkek beszerzése (beleértve a háziállatok szükségleteit), halaszthatatlan gyógykezelés, gyermek valamint idős és beteg hozzátartozó ellátása, rövid séta vagy sportolás a lakhely közelében, véradás, önkénteskedés. A 65 év feletti személyek csak 11 és 13 óra között hagyhatják el a lakhelyüket, az említett célokból.  A 65 év feletti személyek 11 óra előtt és 13 óra után is elhagyhatják az otthonukat munkavégzés vagy mezőgazdasági munka elvégzése céljából. Minden alkalommal, amikor kimegyünk a házból, legyen nálunk érvényes személyi igazolvány, aki dolgozni jár, annak a munkáltató által kibocsátott igazolás vagy saját felelősségre kiállított írásos nyilatkozat. Ezeket kell felmutatni a rendfenntartóknak. Akinek nincs lehetősége nyomtatásra, az sem probléma, mert kézzel írott nyilatkozatot is elfogadnak. Ez esetben nem kell a teljes űrlapot lemásolniuk, csak a következőket kell leírni: családnév és keresztnév / születés dátuma/ tényleges lakhely címe/ a lakhely elhagyásának az oka (a hivatalos nyilatkozatban felsorolt okok egyikét kell feltüntetni)/ dátum és aláírás.  A nyilatkozatot a lakás elhagyása előtt ki kell tölteni. Ha a rendőr megállít, akkor ez már nálunk kell legyen. Nem lehet a hatóság előtt kitölteni a papírt!
Ezek tehát a legfontosabb szabályok. Maradjunk otthon! Vigyázzunk egymásra!- (2020. márc.26.)

Tisztelt Farkaslaka községi lakók!
A rendőrök és csendőrök mellett katonák is ellenőrzik szerda déltől az utcákon a kijárási tilalom betartását. A hatóságok szerdán még nem bírságoltak, de a kijárási rendelet megszegéséért 100-tól 5000 lejig terjedő büntetés szabható ki, súlyosabb esetben pedig a járvány megfékezésének akadályozásáért bűnvádi eljárást is indíthatnak.

Március 25. szerda 12 órától érvényes.

Megjelent a 3/24.03.2020 számú katonai rendelet- március 25. szerda 12 órától érvényes.

Marcel Vela belügyminiszter kedd este rendkívüli sajtótájékoztatón ismertette a szerdától hatályba lépő, teljes kijárási tilalomról szóló katonai rendelet előírásait. A leglényegesebb, hogy az emberek csak indokolt esetben, egy igazoló dokumentum birtokában léphetnek ki az otthonukból, a 65 év fölöttiek pedig ezt csak 11 és 13 óra között tehetik meg (kivéve ha munkavégzés céljából teszik).

Ismertjük a legfontosabb szabályokat:

-          Szerdán 12 órától: Az emberek csak a következő célokból hagyhatják el a lakhelyüket vagy háztáji gazdaságukat: munkavégzés (beleértve a mezőgazdasági tevékenységet), alapszükségleti cikkek beszerzése (beleértve a háziállatok szükségleteit), halaszthatatlan gyógykezelés, gyermek és idős vagy beteg hozzátartozó ellátása, rövid séta vagy sportolás (kivéve a csapatsportokat) a lakhely közelében, véradás, önkénteskedés.

-          A 65 év feletti személyek csak 11 és 13 óra között hagyhatják el a lakhelyüket, a fentebb említett célokból.

-         A 65 év feletti személyek 11 óra előtt és 13 óra után is elhagyhatják el a lakhelyüket munkavégzés vagy mezőgazdasági munka elvégzése céljából .

-          A munkavégzés céljából történő lakhelyelhagyás esetén igazoltatáskor fel kell mutatni egy munkahelyi igazolványt vagy igazolást a munkaadó aláírásával, az utóbbi irat lepecsételése nem kötelező;

-          A szabadfoglalkozásúaknak és egyéni vállalkozóknak (PFA) egy saját felelősségre tett nyilatkozatot kell felmutatniuk (ebben szerepelnie kell a névnek, születési évnek, a lakhelyelhagyás céljának, a dátumnak és az aláírásnak);

-          A munkahelyi igazolást és a saját felelősségre tett nyilatkozatot telefonon és tableten is fel lehet mutatni a hatóságoknak (A hatóságok korábbi közlése szerint kézzel is meg lehet írni, a formanyomtatvány modellje alapján)

-          A nem munkavégzés céljából történő lakhelyelhagyás esetén igazoltatáskor fel kell mutatni egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben szerepelnie kell a névnek, születési évnek, a lakhelyelhagyás céljának, a dátumnak és az aláírásnak; ezt a nyilatkozatot telefonon és tableten is fel lehet mutatni a hatóságoknak

-          A Románia területére belépő személyek automatikusan intézményes vagy házi karanténba kerülnek. 

(Fotó: koronarmdsz.ro)

Farkaslaka községi lakók figyelmébe

A farkaslaki Polgármesteri Hivatal szervezésében és irányításával megbeszélést tartottak a farkaslaki önkéntesek és a helyi katasztrófavédelmi bizottság is, akik már dolgoznak és végzik feladatukat ebben a nehéz időszakban a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében községünkben is.
➡️ Március 23-án, hétfő este a helyi Kultúrotthonban, az elővigyázatossági intézkedéseket betartva, tartották a megbeszélést a farkaslaki önkéntesek. Ferencz Izabella és Sipos Kinga koordinálásával megalakult, összeállt Farkaslakán 5 bizottság (csapat) utcákra lebontva, akiknek feladata első körben feltérképezni a 65 éven felüliek helyzetét, majd ebben az időszakban úgymond monitorizálni őket.
Hasonló csoportok alakultak Pálfalva-Váralján, Kecset-Kisfaludban, Malomfalván, Bogárfalva-Szentléleken is.
➡️ Tehát Farkaslaka községben összesen 12 csapat 6 koordinátorral a következők szerint:
I. FARKASLAKA - FERENC IZABELLA és SIPOS KINGA (koordinátorok)
1.A) Tagok: Magyari Attila, Fancsali Ernő, ifj. Sándor Tamás, Demény Szabolcs, Magyari Lajos (Faluvége, Malom utca, alsó Fancsaliakig, beleértve az utca is).
2. B) Tagok: Miklós Áron, Bakos Árpád, Tamás Lázár, Fancsali Mária, Márton Tamás (Főút -iskoláig, Kovácsok u., Pap u., Hadnagyok u., Temető u., Tömbházak, Ballák u) .
3. C) Tagok: Bertalan Csaba, Márton Lehel, Fancsali Ibolya, Pakot Sándor ( Főút -iskolától- Hivatalig, Nagykert, Sala u., Új negyed).
4. D) Tagok: Jakab Katalin, Hadnagy Árpád, Máthé Kálmán, Kovács Kálmán, Lőrincz Levente (Sáros u., Virág u., Tökmag u.).
5. E) Tagok: Hajdó Levente, Márton Elemér, Fancsali János, Varga János, Fancsali Emil, Miklós László, Hadnagy Beáta- Caritas (Nagy u., Kalóz u., Simó hegye, Felső Fancsaliak, Csordajáró u., Cérna u., Kokó u., Supi utca).

➡️ II. PÁLFALVA-VÁRALJA - KERESTÉLY EDIT (koordinátor)
Tagok: Kerestély Tibor, Vajda Imre, András Ibolya (falugondnok) / Sipos László tiszteletes, András Ferenc .

➡️III. KECSET-KISFALUD - ÉGEI KINGA (koordinátor)
Tagok: Demény István, Kiss Árpád, Kovács (Bakk) Ibolya / Szász Emőke, Bakk Sándor

➡️IV. MALOMFALVA - LAKATOS SÁNDOR (koordinátor)
Tagok: Hadnagy Árpád, László Enikő, Papp Jenő, Miklós Péter, László Attila, Sinka Áron, Dr. Szakáli Botond.

➡️V. BOGÁRFALVA-SZENTLÉLEK - GYÖRGYDEÁK EDIT (koordinátor)
Tagok: László Mátyás, Bakó Csilla, Györgydeák Árpád / Geréb Péter, Hajdó Emese- Caritas, Hegyi Aranka, Csergő Lajos, Mihály Edit.   (2020 márc. 25.)

RÉSZLEGES kijárási tilalom lép érvénybe márc. 23. este 10 órától.

Napközben reggel 6 és 22 óra között csak a következő esetekben menjünk el otthonról: munkaügyben (ha nem lehet otthonról végezni és/vagy halaszthatatlan), a legszükségesebbek beszerzése (élelem és gyógyszer – a háziállatok számára is), halaszthatatlan orvosi ellátás, gyermekek, idősek, betegek segítése, ápolása, családtag elhalálozása, rövid séták a lakhelyhez közel.

Este 10-től reggel 6-ig csak indokolt esetben hagyhatjuk el az otthonunkat. Ebben az időszakban a munkaügyben történő mozgást szolgálati igazolvánnyal, a munkáltató által kiállított igazolással, vagy egyéni felelősségvállalási nyilatkozattal kell igazolni, a magáncélú eltávozásokhoz egyéni felelősségvállalási nyilatkozat kell. A nyilatkozat formanyomtatványát le lehet tölteni több kormányzati intézmény honlapjáról. Kinyomtatása után ki kell tölteni a személyes adatokkal, meg kell jelölni a felsorolt lakhelyelhagyási okok valamelyikét, és alá kell írni. A Stratégiai Kommunikációs Csoport hangsúlyozza: ha kinyomtatása nem lehetséges, a nyilatkozatot kézzel is meg lehet írni, a formanyomtatvány modellje alapján.

 https://www.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2020/03/MODEL-Declaratie-pe-proprie-raspundere.pdf