A farkaslaki templomkertben állították fel Nepomuki Szent János, egyházközségünk védőszentjének kőszobrát

Laczkó Vilmos helyi plébános, a vasárnapi szentmise végén elmondta, hogy a farkaslaki 1981-ben születettektől kapta adományként az egyházközség az alkotást. Az egész alakos kőszobor a farkaslaki Pakot Áron bácsi keze munkáját dicséri, aki több mint 5 hónapon keresztül dolgozott az alkotáson. A védőszent szobrának megáldására remélhetőleg jövő tavasszal kerülhet sor. (2020.nov.10)

Javítják a farkaslaki katolikus templom orgonáját

Minden orgona időnként felújításra szorul (tisztításra, portalanításra, karbantartásra van szükség). 20 év után Farkaslakán is ismét szükségszerűvé vált a templom orgonájának restaurálása. A farkaslaki katolikus egyházközség 30.000 lejt nyert a Hargita Megye Tanácsánál kiírt pályázaton, így most elkezdődhettek az orgonajavítási munkálatok- jelentette be a vasárnapi szentmise végén Laczkó Vilmos helyi plébános és további adományozásra szólította fel a híveket, ugyanis a teljes orgonajavítási munkálat 41.000 lejbe kerül. Bakos Árpád kántortól megtudtuk, hogy elszállították a csíkszentsimoni orgonaépítő műhelybe az orgona bizonyos részeit (szélládákat, sípokat stb.), ahol Sándor Péter és Bakos- Mihály Károly orgonaépítők végzik a javításokat. Többek között szükségszerű az összes síp kipucolása, intonálása, hangolása, de a regiszter mechanika "újba tételére" is sor kerül. Tisztelettel kérünk mindenkit, akinek anyagi lehetőségei megengedik, hogy további adományokkal, pénzösszegekkel támogassák a megkezdett munkálatokat, hogy templomunk 155 éves orgonája továbbra is betölthesse szerepét, változatlanul szép hangzású legyen, szépen szóljon, Isten dicsőítésére szolgáljon, hangoljon. ( 2020.nov.10.)


Farkaslaka községi lakók figyelmébe! Újabb közérdekű közlemény!

Tartsuk be a szabályokat, vigyázzunk egymásra ( 2020.nov.06.) 

November 9-től újabb korlátozások léptek életbe

Farkaslaka községi lakók figyelmébe! Amint azt pénteken már jeleztük, november 9-től újabb korlátozások léptek életbe az egész ország területén, így községünkben is. Kérjük tájékoztassák családtagjaikat, idősebb rokonaikat, szomszédjaikat az újabb előírásokról, szabályokról. Vigyázzunk egymásra! ( 2020.nov.09.)

 

Farkaslaka községben is újabb járványügyi korlátozásokat rendelt el a Hargita Megyei Vészhelyzeti Bizottság

Kérjük a községlakókat, hogy tartsák be a szabályokat, hiszen aggasztóan felgyorsult a vírus közösségi terjedése, a kórházak zsúfoltak. Tájékoztassák idősebb családtagjaikat, rokonaikat, szomszédjaikat is az újabb intézkedésekről. Vigyázzunk egymásra! ( 2020. október 30.)