Tamási Emléknapot tartottak Farkaslakán

 Szeptember 20-án, vasárnap katolikus szentmisével vette kezdetét Farkaslakán a Tamási Áron emléknap. A templomból a résztvevők a Nagy utcai Tamási szülőház udvarára vonultak emlékezni Farkaslaka nagy szülöttére. Elsőként Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere szólt az egybegyűltekhez, majd Hadnagy Jolán, a farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület elnöke emlékezett a nagy íróra. A felszólalók között volt még Molnár Vilmos, József Attila- díjas író, a Székelyföld kulturális folyóirat szerkesztője, továbbá Tóth László főkonzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusáról. A megemlékező ünnepség keretében népdalt énekelt Ágoston Eszter, a Dr. Palló Imre Művészeti Iskola tanulója és Ágoston Anna, a farkaslaki Tamási Áron Általános Iskola tanulója is. Udvarhelyszéki népdalcsokrot adott elő a Székelyföldi Napkorona Népzenekör Dr. Fodor Béla etnomuzikológus vezetésével, a farkaslaki ”Zeng a magasság” egyházi kórus pedig Mária énekeket énekelt. A megemlékezés Laczkó Vilmos plébános imájával és himnuszaink eléneklésével zárult. Este pedig a Buzánszky Jenő Sportbázisnál lehetett megtekinteni Tamási Áron: Tündöklő Jeromos című művét a Spectrum Színház és a Maros Művészegyüttes előadásában. 

 

Frigyesy Ágnes kötetének bemutatója Farkaslakán

 „ Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”- többek között ezt a Böjte Csaba gondolatot is megtaláljuk az ”Íme az én szeretett fiam! című, Frigyesy Ágnes új kötetében, amit szeptember 9-én, szerda délután, a farkaslaki Nepomuki Szent János katolikus templom kertjében mutattak be a jelenlévőknek. A résztvevőket Laczkó Vilmos helyi plébános köszöntötte, majd Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere üdvözölte a szerzőt, aki nem először járt Farkaslakán. A továbbiakban Frigyesy Ágnes, Szalézi Szent Ferenc-díjas újságíró, fotóriporter, a Budapesti Székely Kör elnöke mutatta be könyvét. Megtudtuk, hogy a kötet mintegy 17 év munkáját foglalja töredékesen magába, kezdve az első interjúval, melyet Frigyesy Ágnes 2003. tavaszán készített az akkor még nem közismert ferences pappal. A szerző korábbi tudósításaival, 75 képkollázsával, Csaba testvér 65 gondolatával, a zarándokokhoz írt két levelével jelent meg február második felében Frigyesy Ágnes negyedik könyve a Pauker Nyomda kiadásában. A könyvben olvashatunk a szerzetesrendekről, az erdélyi ferencesekről, továbbá bekerült a szerző Böjte Mihály csíksomlyói ferencessel készült interjúja, valamint Bíró Antal János szintén ferences nemzet-építő gondolatai is. A farkaslaki könyvbemutató imádsággal, a szerző dedikálásával és kötetlen beszélgetéssel zárult.( 2020. szept.11.). A fotókat Jakab Emil készítette.


 

Farkaslaki egyházi hírek- pénteken első péntek, vasárnap elsőáldozás.

Szept. 2.-szerda: szándékra./ Szept. 3.- csütörtök: Kovács Antalért 9 évf. szentmise- végezteti özvegye. 2. mise Fancsali Lázárért és Magyari Máriáért végeztetik gyermekeik./ Szept. 4. első péntek- a plébános ilyenkor meglátogatja és megáldoztatja az idős és beteg híveket. Pénteken: Dénes Rózáliáért- végezteti családja, 2. mise Jakab Annáért lesz- végezteti családja./ Szept. 5. szombaton a Mária Légió élő tagjaiért- végeztetik a tagok. 2. mise Nagy Károlyért 6 hetes mise, végezteti a gyászoló család./ Szombaton de. 11 órától kezdődik az elsőáldozók gyóntatása, 12-13 óra illetve 18-19 óra között az elsőáldozók szülei és keresztszülei végezhetik el a szentgyónásukat./ Keresztelő lesz du. 2 és 3 órától is. / Szept. 6.- vasárnap, évközi 23. vasárnap, egy szentmise lesz, az elsőáldozási ünnepi szentmise, mely 10 órakor kezdődik- értesültünk a Laczkó Vilmos plébános által közölt miserendből. ( 2020. szept. 02.) 

Farkaslakán 18 gyerek járult először szentáldozáshoz

Szeptember 6-án, vasárnap tartották meg a koronavírus-járvány miatt idén tavaszról elhalasztott elsőáldozási ünnepséget a farkaslaki egyházközségben. A családtagok, rokonok, barátok és az egyházközség híveinek jelenlétében az elsőáldozók a szentmise keretében megújították keresztségi fogadalmukat, ígéretet téve, hogy akarnak az Istennek mindig tiszta szívű és engedelmes gyermekei lenni. A gyermekek szóban és énekben külön-külön és együtt is hangot adtak hitüknek és örömüknek. Az első szentáldozásukat követően pedig örömtől csillogó arccal énekelték:

„Jézuska, Jézuska, most haza megyek,
áldj meg és segíts, hogy otthon jó legyek.
Neked itt egyedül rossz lesz nagyon,
azért a kis szívemet Nálad hagyom." ( 2020. szept. 09.)