Tanévkezdési tanfelszerelés- támogatás igényelhető Farkaslaka községben is 2020. szeptember 10- éig.

Az igényléshez szükségesek:
- típusnyomtatványok (kérés, nyilatkozat - átvehetők az iskolánál),
- a családtagok érvényben levő személyi igazolványai (14 éven felülieknek), illetve születési bizonyítványok (14 éven aluli gyerekek esetében),
- válási végzés (ha van), a családi állapot, illetve a gyerekek elhelyezésének igazolására,
- igazolás a tanügyi intézménytől, amelyből kitűnik, hogy a gyerek melyik csoportba/osztályba van beírva,
- a júliusi hónap nettó jövedelmét igazoló iratok (fizetési igazolás, nyugdíjszelvény, gyerekpénz-szelvény, ételjegy, mindennemű más jövedelemre vonatkozó igazoló okirat), illetve a városi pénzügy által kibocsájtott igazolás azok számára, akiknek nincs jövedelmük,
- a polgármesteri hivatal pénzügyi nyilvántartása és a gazdasági lajstrom alapján kibocsájtott, a bejelentett adózandó javakra és a tulajdonban levő állatokra vonatkozó igazolás,
- egyéb igazoló irat, amit különleges esetekben a hivatal munkatársa szükségesnek tart. További információk a 0266-248 212-es telefonszámon. (2020. aug. 31.)

Elmarad 2020-as Farkaslaki Szenes Napok rendezvénysorozat

A járványügyi helyzetre való tekintettel sajnos elmarad az idei Farkaslaki Szenes Napok rendezvénysorozat. Mivel a koronavírus-járvány még nem ért véget, a farkaslaki szervezőcsapat is úgy döntött, hogy most elsősorban a megelőzés, a járvány terjedésének megakadályozása,  mindannyiunk egészségének megőrzése az elsődleges és legfontosabb. Remélhetőleg jövőben bepótolhatjuk az idénről elmaradt koncerteket, programokat, eseményeket.( 2020. aug. 17.)     

’’Uram jó nekünk itt lenni’’- Nyikómalomfalván templombúcsút tartottak

Az Urunk színeváltozása titulusú malomfalvi plébániatemplom udvarán, szabadtérben ünnepeltek 2020. aug. 9- én, vasárnap a malomfalvi hívek, a faluból elszármazottak, valamint egyházi és világi elöljárók. A Ft.Csintalan László kanonok, főesperes, nyug. plébános celebrálta búcsús szentmisén a szentbeszédet Ft. Laczkó Vilmos farkaslaki plébános tartotta. “Elég egy jó szó, és megváltoztatja az embert, elég egy mosoly és megváltoztatja az embert. Minden egyes ember azért szép, mert Istennek a képmása. Jó szavainkkal, jó tetteinkkel, egy-egy mosollyal, mindig ragyogtassuk fel embertársainkban ezt az igazi szépséget, Istennek a másolatát, Istennek a csodálatos szépségét.”- biztatta többek között beszédében a híveket a szónok. A szentmise Ft. Daniel Ernő- András malomfalvi plébános köszönetnyilvánításával, végül pedig a helyi egyházi kórus vezetésével nemzeti énekeink: a pápai, a magyar és a székely himnuszok eléneklésével zárult.( 2020. aug.10.)

 

 

 

Farkaslaka községben is kötelező a kültéri maszkviselés a zsúfolt és forgalmas helyeken

Tisztelettel kérjük a községlakókat, hogy az új típusú koronavírus-járvány megfékezésének érdekében tartsák be a hatósági előírásokat, szabályokat. Vigyázzunk egymásra! (2020. aug.11.)

 

 

Sikeresen áthaladtak községünkön is a kerékpárosok

A XIV.Székelyföld Kerékpáros Körverseny biciklis mezőnye 2020. augusztus 7-én, pénteken  du. 2 óra után pár perccel, Korond irányából érkezve haladt át községünkön. A harmadik napi közel 200 kilométeres ún. Király etapon, a mezőny Csíkszeredából startolt és áthaladva Hargita megye fontosabb településein, városain szintén Csíkszeredában zárult. Sok sikert kívántunk a versenyzőknek. (2020. aug.07.)