„Itt az alkalmas szent idő”- Hamvazószerda van ma, elkezdődött a nagyböjt

A Nagyböjti Himnusz éneklésével vette kezdetét a hamvazószerdai szentmise Farkaslakán is. A nagyböjt tartalmát leggazdagabban összefoglaló őskeresztény szöveg szerint: „Itt az alkalmas szent idő, az üdvösségnek napjai, hogy megtisztítsuk a szívünk, lemosva vétkek szennyeit.” Laczkó Vilmos plébános a szentbeszédében idézett Joél próféta könyvéből: „Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz!”. Tolmácsolta a katolikus egyház ajánlását is a nagyböjti időszakra, arra kérve a híveket, hogy tegyék szíveiket érzékennyé Isten és az embertársaik iránt, az emberek gondjai, bajai iránt. Majd imádsággal megáldotta a hamut, meghintette szenteltvízzel és a jelenlévő hívők fejére szórva mondta: „Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel!” ( 2021. febr. 17.)

Készül Farkaslaka község fejlesztési stratégiája

Február 16-án, kedden, a farkaslaki Tamási Áron Művelődési Otthonban, a készülő Farkaslaka község településfejlesztési stratégia megvalósításával kapcsolatban interjúra, konzultációra hívták községünk településeinek, különböző szakterületein dolgozó lakóit. A csíkszeredai Develo Group Consulting fejlesztési tanácsadó cég munkatársai többek között az egyházak, vállalkozók, közbirtokosságok, mezőgazdászok, sport és civil szervezetek képviselőivel, továbbá a turisztikai, az egészségügyi és a tanügyi ágazatban dolgozókkal készítettek interjúkat. Javaslatokat, észrevételeket, véleményeket rögzítettek arról, hogy a következő időszakban milyen fejlesztéseket, beruházásokat kellene tervezni, elindítani és megvalósítani községünkben, melyek lennének a helyi prioritások és érdekek a megjelentek véleménye szerint. A tervezői munka következő szakaszában egy online kérdőívet is készítenek e témában a tanácsadó cég munkatársai, amit majd közzéteszünk oldalunkon is, és a lakók, azt kitöltve, kinyilváníthatják saját véleményüket is a községünk fejlesztésével kapcsolatban. (2021. febr. 17.)

Elkezdődött a koronavírus elleni oltáskampány második szakasza

A Farkaslaka községi családorvosok értesítik a pácienseket, hogy azok, akik be szeretnék oltatni magukat és valamilyen oknál fogva nem tudnak regisztrálni, jelentkezhetnek a családorvosi rendelőkben. Ehhez előzetes telefonos egyeztetés szükséges. A farkaslaki rendelő telefonszáma: 0266- 248 115, a szentléleki rendelő telefonszáma: 0266- 248 552. Naprakész információk a korona.hargitamegye.ro oldalon és hívható a 0800 800 358- as zöldszám is.

A farkaslaki szépkorúak szíve fiatal

Szerda ( febr. 10.) délután tartották Farkaslakán a szépkorúak szokásos mentálhigiénés foglalkozását a helyi Művelődési Otthonban. Bálint Tünde, a Caritas fejlesztő pedagógusa, kéthetente jár Farkaslakára csoportfoglalkozásokat, fejlesztő tevékenységeket, demencia megelőző, tematikus játékokat tartani a helyi időskorúaknak. Mivel farsangi időszakban vagyunk, így a tegnap délutáni foglalkozásba egy kis farsangi hangulatot is varázsoltak, a megjelent szépkorúak örömére. A szabályokat betartva, maszkosan is sikerült igazi vidám, örömteli perceket eltölteni a résztvevőkkel. ( 2021. febr.11.)

2021-ben is van adókedvezmény március 31-ig

Tisztelettel tájékoztatjuk a Farkaslaka községi adófizetőket, hogy a jogi személyek 5%-os, a fizikai személyek 10%-os adókedvezményben részesülnek, amennyiben 2021. március 31-ig kifizetik az egész évi adót. A kedvezmény a következő adónemekre érvényes: épületadó, járműadó, telekadó, földadó. Adóbefizetési határidők: az első félévi adó befizetésének határideje márc. 31. , a második félévi adó befizetésének határideje: szept. 30. A márc. 31. utáni befizetések esetében napi 0,1%- os késedelmi kamat számolódik. Bármilyen információért, adó és illeték ügyben, érdeklődni lehet munkanapokon 8-16 óra között az Adó- és Illeték Irodában, vagy a Hivatal 0266- 248 212-es telefonszámán.