"Isten hozta hív nyájához a főpásztort és Atyát”- bérmálás volt Székelypálfalván

A pálfalvi templomban hétfőn (okt.25.) délután 5 órakor kezdődött a szentmise, ahol 8 bérmálkozó várakozott a szentség-kiszolgáltatásra. Orbán Menyhért plébános köszöntötte Kerekes László gyulafehérvári segédpüspököt, felkérve őt arra, hogy szolgáltassa ki a krisztusi nagykorúság szentségét a pálfalvi bérmálkozóknak. „Amikor a Szentlélek Úristen kiáradásáért imádkozunk, hogy árasszon el bennünket a hét ajándékával és tudjuk megteremni a Szentléleknek a gyümölcseit, talán az nekünk a legfontosabb, itt a saját magunk életében, saját közösségeinkben, saját falunkban, hogy hitelesen megéljük a kereszténységet….A hit és a hitelesség összhangban kell legyen a mi keresztény életünkben. Hitelesen megélni a keresztény életet azt jelenti, hogy komolyan gondoljuk mindazt, amit gyakorlunk, komolyan vesszük, magának a hitünknek a gyakorlását, komolyan vesszük az imádságot, komolyan vesszük a mi keresztény életünket”- hangzott el a szentbeszédben. A pálfalvi bérmálási szentmise végén püspöki áldásban részesültek a jelenlévő hívek, akik emlékfotók készítésével is megörökítették a segédpüspökkel való találkozást. ( 2021.okt.26.) 

 

Lelkészbeiktató ünnepi istentisztelet volt Kecsetben.

„Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, / Legyen veled az Isten, kérjük kísérjen el.”
➡ Vasárnap (okt.24.) a 13 órakor kezdődő istentiszteleten iktatták be Ilyés- Benczédi Tímeát, a Kecset-Kisfaludi Református Egyházközség megválasztott új lelkipásztorát. Kántor Csaba parajdi református lelkipásztor, a székelyudvarhelyi egyházmegye esperese által mondott köszöntő szavak után bemutatkozott az új lelkipásztor: a teológia elvégzése után Segesváron segédlelkészként szolgált, ez idő alatt férjhez ment. Ezután letette az ún. nagypapi vizsgát, felszentelték, majd az életútja folytatódott az új, kecset-kisfaludi gyülekezetben való megválasztással. A beiktató istentisztelet keretében Barabás Csaba, rugonfalvi református lelkész kívánt áldott szolgálatot neki, átadva jelképesen az értékmegőrzés és vigyázás szimbólumait: a templom kulcsát, az egyházközség pecsétjét és a Bibliát. Ősz Sándor, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye főgondnoka arra kérte a gyülekezetet, hogy gondoljanak hálásan az elment lelkipásztorukra és fogadják hálásan az új lelkipásztort. A környező települések református lelkipásztorainak nevében Bereczki-Orbán Zsolt, a székelyudvarhelyi- szombatfalvi református gyülekezet lelkipásztora és végül Pál Árpád, a kecseti gyülekezet főgondnoka köszöntötte a tiszteletes asszonyt. A kecseti lányok alkalomhoz illő versekkel, végül pedig a női kórus tagjai felemelő énekekkel, hála telt szívvel köszöntötték Ilyés- Benczédi Tímea tiszteletes asszonyukat: „Jót kívánunk ma neked,/ E napon, szép napon,/ Legyen áldott életed gazdagon!” ( 2021. okt.25.)

Farkaslaka községi fogyatékkal élő személyek és hozzátartozóinak figyelmébe

A Hargita Megyei Munkaerő Elhelyező Ügynökség közli, hogy 700 fogyatékkal élő személy kap utalványt segítő eszközök vásárlására. Bővebb információk a Polgármesteri Hivatal Szociális osztályán. Tel.: 0266-248 212. ( 2021. okt.15.)


A farkaslaki Polgármesteri Hivatal irodáiban és a pénztárban csak a zöldigazolvánnyal rendelkező személyeket fogadhatjuk.

Az érvényes országos rendelkezés szerint a közintézményekbe csak zöldigazolvánnyal, vagy 72 óránál nem régebbi PCR-teszttel, vagy 48 óránál nem régebbi hivatalos gyors teszttel rendelkezők léphetnek be. Sürgősségi esetekben kivétel az anyakönyvi hivatalban történő ügyintézés: születés vagy elhalálozás bejelentése. A védettségi igazolással nem rendelkező személyek kiszolgálása külön, a bejáratnál nyíló helyiségben történik. ( 2021. okt.24.) 

    

 

Farkaslaka községi lakók figyelmébe: igényelhető a fűtéstámogatás

 

A Polgármesteri Hivatal Szociális osztálya az érdekeltek tudomására hozza, hogy az új szabályozás értelmében idén azok a családok folyamodhatnak a pótlékért, amelyek esetében az 1 főre eső havi jövedelem nem haladja meg az 1386 lejt, az egyedülálló személyek esetében pedig a havi 2053 lejt. A kéréseket 2021. november 16-ig lehet leadni a farkaslaki Polgármesteri Hivatal szociális osztályán, információk kérhetők a 0266-248 212-es telefonszámon is.