Farkaslaka községben elkezdődik az ingatlanok ingyenes bejegyzése az integrált kataszteri és telekkönyvi rendszerbe

Farkaslaka község Polgármesteri Hivatala értesíti Önöket, hogy a Nemzeti Kataszteri és Ingatlannyilvántartási Hivatal (ANCPI) kezdeményezésére és a Farkaslaki Polgármesteri Hivatal hozzájárulásával egy országos nemzeti program keretén belül elkezdődik az ingatlanok ingyenes bejegyzése az integrált kataszteri és telekkönyvi rendszerbe.

  

Ellenőrizni fogják a háztartások tűzbiztonságát

November 13.- 21. között Farkaslaka község településein a FÖTE önkéntes tűzoltói ellenőrizni fogják a háztartások tűzbiztonságát. Minden lakóháznál elsősorban a tűzhelyeket, a kémények állapotát és az elektromos hálózatot vizsgálják meg. A megelőzésről is tájékoztatják a lakosságot. Nagyon fontos ez, hiszen a rosszul szigetelt, eldugult kémények, padlástérben kialakított füstölők okoznak leggyakrabban tűzesetet. ( 2021. nov. 08.)

 

“Együtt lenni, egységben maradni és imádkozni”- Ft. Kovács Gergely érsek bérmált Farkaslakán.

Október 30-án, szombaton délután 54 lánynak és 56 fiúnak szolgáltatta ki a keresztény nagykorúság szentségét Ft. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek a farkaslaki templomban. A környékbeli papok koncelebrálásával bemutatott szentmise előtt Laczkó Vilmos helyi plébános köszöntötte a főpásztort, ezt követően Tamás Anna bérmálandó diáklány szavalt. “A bérmálkozás mindenkinek az egyik személyes Pünkösdje. Ma itt ugyanaz történt, ami Jeruzsálemben az első pünkösdkor. Beteljesedik az, amit Jézus Krisztus megígért: hogy elküldi a vigasztalót, elküldi a Szentlelket, és az apostolok, az egybegyűltek részesülnek a Szentlélek hét ajándékában.”- mondta el szentbeszédében az érsek, majd így folytatta: “Legyetek meggyőződve arról, hogy itt ma Pünkösd van, itt ma a Szentlélek kiárad rátok és megerősít. Képessé tesz benneteket arra, hogy az egyházban a nektek szánt küldetést teljesíteni tudjátok.” Végül arra kérte a fiatalokat, hogy az Istentől kapott talentumokat állítsák a közösségnek a szolgálatába, ne várják, hogy valaki jöjjön, hívja őket, hanem álljanak elő a “kinccsel”, ajánlják fel a közösség számára.” A bérmálás alatt a szent zenei szolgálatot a helyi “Zeng a magasság” egyházi kórus végezte Bakos Árpád kántor úr vezetésével. A bérmálási szentmise a pápai és a magyar Himnusz eléneklésével zárult. Végül emlékfotók készítésével is megörökítették a főpásztorral való találkozást a farkaslaki templomban. (2021. nov. 02.)- Fotó: Jakab Emil/ Farkaslaka Képekben

 

 

Hamarosan értesítőt kapnak a Farkaslaka községi ügyfelek

A székelyudvarhelyi RDE Harghita Srl szemétszállítási vállalat illetékesei kérik az ügyfeleket, hogy ha a család összetételében változás történik, azt jelezzék a vállalatnál, ugyanis a szemétdíjat, minden háztartás esetében a személyek számának függvényében kell fizetni. Tel.: 0266- 217 407. Az érintett ügyfelek esetében (aki nem tesz eleget ezen felkérésnek) felfüggesztik a hulladékelszállítási tevékenységet a szerződés aktualizálásáig. ( 2021. nov. 04.)

 

"Isten hozta hív nyájához a főpásztort és Atyát”- bérmálás volt Székelypálfalván

A pálfalvi templomban hétfőn (okt.25.) délután 5 órakor kezdődött a szentmise, ahol 8 bérmálkozó várakozott a szentség-kiszolgáltatásra. Orbán Menyhért plébános köszöntötte Kerekes László gyulafehérvári segédpüspököt, felkérve őt arra, hogy szolgáltassa ki a krisztusi nagykorúság szentségét a pálfalvi bérmálkozóknak. „Amikor a Szentlélek Úristen kiáradásáért imádkozunk, hogy árasszon el bennünket a hét ajándékával és tudjuk megteremni a Szentléleknek a gyümölcseit, talán az nekünk a legfontosabb, itt a saját magunk életében, saját közösségeinkben, saját falunkban, hogy hitelesen megéljük a kereszténységet….A hit és a hitelesség összhangban kell legyen a mi keresztény életünkben. Hitelesen megélni a keresztény életet azt jelenti, hogy komolyan gondoljuk mindazt, amit gyakorlunk, komolyan vesszük, magának a hitünknek a gyakorlását, komolyan vesszük az imádságot, komolyan vesszük a mi keresztény életünket”- hangzott el a szentbeszédben. A pálfalvi bérmálási szentmise végén püspöki áldásban részesültek a jelenlévő hívek, akik emlékfotók készítésével is megörökítették a segédpüspökkel való találkozást. ( 2021.okt.26.)