A farkaslaki római katolikus egyházközségben 2024. március 4- én tartották az örökös szentségimádási napot

Délelőtt 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődött a hétfő, majd egész nap az Oltáriszentség előtt imádkoztak a különböző imacsoportok. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”- idézte Jézus szavait Ft. Benedek Sándor székelyszentléleki plébános, a délután 5 órakor kezdődő záró szentmise szónoka. Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus előtt imádkoztak ma a farkaslaki egyházközség hívei. Biztatta őket, hogy gyermekeikkel együtt is imádkozzanak, és a nekik biztosított földi javak mellett, megfogva kezüket, vezessék el őket a templomba. Keresztény hitüket megélve, példát mutatva neveljék gyerekeiket is a keresztény életre. A szentmise végén Ft. Oláh Dénes plébános köszönetet mondott a szónoknak, továbbá Ft. Daniel Ernő malomfalvi plébánosnak és a szép számban jelen lévő helyi híveknek is. Istennek legyen hála!