Farkaslaki lányok a Székelyföldi Énekiskola gyerekei sorában

ÉG ÉS FÖLD-Feketevasárnapi koncert volt a Csíksomlyói Kegytemplomban 2022. április 3-án, a 10:30-as Nagymise után. Ágoston Eszter és Márton Petra is gazdagította zenei tudásával a tegnapi felemelő műsort, melyben Györfi Erzsébet, a Székelyföldi Énekiskola gyerekei, az Ars pro Toto énekegyüttes és a Csíkszéki Kántorok előadásában népénekek, kórusművek, gregorián ének, zsoltár, antifóna és motetta (többszólamú énekelt zenemű, a középkor és a reneszánsz egyik legfontosabb zenei műfaja) is elhangzott. Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány szervezte eseménysorozat feketevasárnap Csíksomlyón kezdődött, nagycsütörtökön Kolozsváron és Marosvásárhelyen folytatódik- nyilatkozta Kelemen László, a Hagyományok Háza Alapítvány vezetője. További információ az eseményekkel kapcsolatban az Erdélyi Hagyományok Háza http://www.ehh.ro/ - honlapján olvasható.