Lelkészbeiktató ünnepi istentisztelet volt Kecsetben.

„Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, / Legyen veled az Isten, kérjük kísérjen el.”
➡ Vasárnap (okt.24.) a 13 órakor kezdődő istentiszteleten iktatták be Ilyés- Benczédi Tímeát, a Kecset-Kisfaludi Református Egyházközség megválasztott új lelkipásztorát. Kántor Csaba parajdi református lelkipásztor, a székelyudvarhelyi egyházmegye esperese által mondott köszöntő szavak után bemutatkozott az új lelkipásztor: a teológia elvégzése után Segesváron segédlelkészként szolgált, ez idő alatt férjhez ment. Ezután letette az ún. nagypapi vizsgát, felszentelték, majd az életútja folytatódott az új, kecset-kisfaludi gyülekezetben való megválasztással. A beiktató istentisztelet keretében Barabás Csaba, rugonfalvi református lelkész kívánt áldott szolgálatot neki, átadva jelképesen az értékmegőrzés és vigyázás szimbólumait: a templom kulcsát, az egyházközség pecsétjét és a Bibliát. Ősz Sándor, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye főgondnoka arra kérte a gyülekezetet, hogy gondoljanak hálásan az elment lelkipásztorukra és fogadják hálásan az új lelkipásztort. A környező települések református lelkipásztorainak nevében Bereczki-Orbán Zsolt, a székelyudvarhelyi- szombatfalvi református gyülekezet lelkipásztora és végül Pál Árpád, a kecseti gyülekezet főgondnoka köszöntötte a tiszteletes asszonyt. A kecseti lányok alkalomhoz illő versekkel, végül pedig a női kórus tagjai felemelő énekekkel, hála telt szívvel köszöntötték Ilyés- Benczédi Tímea tiszteletes asszonyukat: „Jót kívánunk ma neked,/ E napon, szép napon,/ Legyen áldott életed gazdagon!” ( 2021. okt.25.)