Javítják a farkaslaki katolikus templom orgonáját

Minden orgona időnként felújításra szorul (tisztításra, portalanításra, karbantartásra van szükség). 20 év után Farkaslakán is ismét szükségszerűvé vált a templom orgonájának restaurálása. A farkaslaki katolikus egyházközség 30.000 lejt nyert a Hargita Megye Tanácsánál kiírt pályázaton, így most elkezdődhettek az orgonajavítási munkálatok- jelentette be a vasárnapi szentmise végén Laczkó Vilmos helyi plébános és további adományozásra szólította fel a híveket, ugyanis a teljes orgonajavítási munkálat 41.000 lejbe kerül. Bakos Árpád kántortól megtudtuk, hogy elszállították a csíkszentsimoni orgonaépítő műhelybe az orgona bizonyos részeit (szélládákat, sípokat stb.), ahol Sándor Péter és Bakos- Mihály Károly orgonaépítők végzik a javításokat. Többek között szükségszerű az összes síp kipucolása, intonálása, hangolása, de a regiszter mechanika "újba tételére" is sor kerül. Tisztelettel kérünk mindenkit, akinek anyagi lehetőségei megengedik, hogy további adományokkal, pénzösszegekkel támogassák a megkezdett munkálatokat, hogy templomunk 155 éves orgonája továbbra is betölthesse szerepét, változatlanul szép hangzású legyen, szépen szóljon, Isten dicsőítésére szolgáljon, hangoljon. ( 2020.nov.10.)