Frigyesy Ágnes kötetének bemutatója Farkaslakán

 „ Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”- többek között ezt a Böjte Csaba gondolatot is megtaláljuk az ”Íme az én szeretett fiam! című, Frigyesy Ágnes új kötetében, amit szeptember 9-én, szerda délután, a farkaslaki Nepomuki Szent János katolikus templom kertjében mutattak be a jelenlévőknek. A résztvevőket Laczkó Vilmos helyi plébános köszöntötte, majd Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere üdvözölte a szerzőt, aki nem először járt Farkaslakán. A továbbiakban Frigyesy Ágnes, Szalézi Szent Ferenc-díjas újságíró, fotóriporter, a Budapesti Székely Kör elnöke mutatta be könyvét. Megtudtuk, hogy a kötet mintegy 17 év munkáját foglalja töredékesen magába, kezdve az első interjúval, melyet Frigyesy Ágnes 2003. tavaszán készített az akkor még nem közismert ferences pappal. A szerző korábbi tudósításaival, 75 képkollázsával, Csaba testvér 65 gondolatával, a zarándokokhoz írt két levelével jelent meg február második felében Frigyesy Ágnes negyedik könyve a Pauker Nyomda kiadásában. A könyvben olvashatunk a szerzetesrendekről, az erdélyi ferencesekről, továbbá bekerült a szerző Böjte Mihály csíksomlyói ferencessel készült interjúja, valamint Bíró Antal János szintén ferences nemzet-építő gondolatai is. A farkaslaki könyvbemutató imádsággal, a szerző dedikálásával és kötetlen beszélgetéssel zárult.( 2020. szept.11.). A fotókat Jakab Emil készítette.