Házszentelés a farkaslaki Polgármesteri Hivatal és a Tourinfo Iroda Farkaslaka székhelyén (2024. jan. 04.)

 Ft. Oláh Dénes, a farkaslaki egyházközség plébánosa szentelte meg a Hivatal és irodánk épületét, Isten áldását kérve az itt dolgozókra, családjaikra és az intézményeinkbe betérőkre. Ez alkalomból tisztelt plébánosunk egy kétoldalas levelet mellékelt, az Assisi Szent Ferenc imáját tartalmazó kis szentkép mellé. Az egyházközség híveinek írta ezt a levelet, hogy a legfontosabb tudnivalókat szóba hozza, azért, hogy “a jövőben még olajozottabban menjen, alakuljon szépreményű egyházközségünk élete.” Bakos Árpád kántor úr idén a 2024-es évszámot írta fel a bejárati ajtók szemöldökfájára, és a Háromkirályok- Gáspár, Menyhárt, Boldizsár kezdőbetűit: GMB. Albert Géza és Fancsali Albert egyháztanácsosok kísérték el ezen a napon a plébánost.
Istennek legyen hála!