Székelyszentléleken hármas ünnepet ültek Pünkösdhétfőn

2021 május 24-én, a délelőtt 10 órától kezdődő búcsús ünnepi szentmise keretében, Dr. Kerekes László, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke, megáldotta a 700 éves megújult műemléktemplomot és 42 szentléleki ifjút a bérmálás szentségében részesített. A prédikációjában többek között elárulta az egyik kedvenc Bosco Szent János, olasz lelkipásztor idézetét: “feladatunk úgy élni, hogy mások általunk szeressék meg az Istent.” Majd kiemelte, hogy a bérmálkozók számára ez egy nagyon szép élethivatás, úgy élni a továbbiakban, hogy mások, általuk szeressék meg az Istent. A szentmise végén az egyházközség plébánosa, Benedek Sándor, meghatódva mondott hálát és köszönetet mindenkinek, aki az elmúlt 6 évben segítőként, adományozóként, támogatóként bármit is tett a helyi közösségért. Kovács Lehel, községünk polgármestere, a jelenlévő egyházi és világi méltóságoknak, bérmálkozóknak és híveknek néhány személyes történetet mesélt el. Elmondta, hogy a felújítás 6 éve alatt ő is érezte, hogy mindenki őszintén tette a dolgát. Kezdve a templom restaurálásának tervezésétől, a pályázási kiírásoktól, az építőkig, a támogatókig. Ez egy jó csapatmunka volt. Ígéretet tett, hogy továbbra is ez ügy mellett áll, hiszen még van tennivaló a templom körül. A bérmálkozóknak pedig a hit, a remény és a szeretet isteni erényeit kívánta. Végül arra kérve őket, hogy úgy egyházközségüknek, mint falujuknak, igazi jó, kitartó hívei, igazi jó szolgálói legyenek. A székelyszentléleki hármas ünnep fényét, a Székelyszentlélek-Bogárfalvi Ave Rosa kórus tagjainak zenei szolgálata is emelte, Ambrus Ferenc karnagy vezetésével.