Farkaslaka községbeli kórusok is énekeltek Zeteváralján

Április 23-án tartották (2 éves “pandémiás szünet” után) a székelyudvarhelyi főesperesi kerület egyházi kórusainak XXII. találkozóját, a Szent József, a munkás titulusú plébániatemplomban. A kórustalálkozón részt vett dr. Kerekes László segédpüspök, aki az ünnepi szentmisét celebrálta és homíliát mondott. A szentmisét követően két-két kórusművet adott elő a 14 egyházi énekkar, köztük a farkaslaki “Zeng a magasság” kórus (vezényelt: Bakos Árpád), a nyikómalomfalvi “Mária Édesanyánk” kórus (vezényelt: Boldizsár Gáspár), és a székelyszentléleki-bogárfalvi “Ave Rosa” kórus (vezényelt: Ambrus Ferenc). A szentmisét és a kórusok előadását követően a zeteváraljaiak nevében a házigazda Mátyás Gábor plébános és a szervező helyi kántor, Olti Attila szeretetvendégségre hívta az énekkarok tagjait.

 

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPET KÍVÁNUNK

“Hozzon a Húsvét napfényt, áldást, meleget, szívekbe jókedvet és sok-sok örömet.” (2022. április 17.)

 

„Nincs módunkban kitérni a hűség elől.”(Tamási Áron)

Székelyföldi körútjuk során Farkaslakára is ellátogatott Döme Barbara író, a Magyar Kultúra magazin főszerkesztő-helyettese és Király Farkas író, költő, az Országút magazin főszerkesztő-helyettese 2022 március 28-29-én. Barbara egy nagyszabású Tamási Áron riport megírására készülve kereste meg Sipos Kinga kolléganőnket. Így az ő kalauzolásával, „Tamási Áron nyomában”, többek között találkoztak, beszélgettek Kovács Lehel polgármesterrel, Hadnagy Jolán TÁME elnökkel, és az író rokonainak néhány családtagjával is. Nagy örömünkre szolgált, hogy irodánkba is betértek. „Mindeközben fantasztikus embereket ismertünk meg, barátokra tettünk szert.”- írja közösségi oldalán Döme Barbara.

 

Farkaslaki lányok a Székelyföldi Énekiskola gyerekei sorában

ÉG ÉS FÖLD-Feketevasárnapi koncert volt a Csíksomlyói Kegytemplomban 2022. április 3-án, a 10:30-as Nagymise után. Ágoston Eszter és Márton Petra is gazdagította zenei tudásával a tegnapi felemelő műsort, melyben Györfi Erzsébet, a Székelyföldi Énekiskola gyerekei, az Ars pro Toto énekegyüttes és a Csíkszéki Kántorok előadásában népénekek, kórusművek, gregorián ének, zsoltár, antifóna és motetta (többszólamú énekelt zenemű, a középkor és a reneszánsz egyik legfontosabb zenei műfaja) is elhangzott. Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány szervezte eseménysorozat feketevasárnap Csíksomlyón kezdődött, nagycsütörtökön Kolozsváron és Marosvásárhelyen folytatódik- nyilatkozta Kelemen László, a Hagyományok Háza Alapítvány vezetője. További információ az eseményekkel kapcsolatban az Erdélyi Hagyományok Háza http://www.ehh.ro/ - honlapján olvasható.

 

A farkaslaki „Zeng a magasság” egyházi kórus zenei szolgálata Zetelakán

Jakócs Zoltán, a zetelaki egyházközség kántorának meghívására, 2022 március 27-én, vasárnap az este 7 órakor kezdődő szentmisében a farkaslaki kórus szolgálta énekével a liturgiát. A mise énekei mellett 3 kórusművet is meghallgathattak a jelenlévő zetelaki hívek. A farkaslaki kórus meghívása annak az egyházzenei évadnak volt a része, amelyet az elmúlt év végén indítottak útjára a zetelaki templomban.