A farkaslaki Polgármesteri Hivatal irodáiban és a pénztárban csak a zöldigazolvánnyal rendelkező személyeket fogadhatjuk.

Az érvényes országos rendelkezés szerint a közintézményekbe csak zöldigazolvánnyal, vagy 72 óránál nem régebbi PCR-teszttel, vagy 48 óránál nem régebbi hivatalos gyors teszttel rendelkezők léphetnek be. Sürgősségi esetekben kivétel az anyakönyvi hivatalban történő ügyintézés: születés vagy elhalálozás bejelentése. A védettségi igazolással nem rendelkező személyek kiszolgálása külön, a bejáratnál nyíló helyiségben történik. ( 2021. okt.24.) 

    

 

Farkaslaka községi fogyatékkal élő személyek és hozzátartozóinak figyelmébe

A Hargita Megyei Munkaerő Elhelyező Ügynökség közli, hogy 700 fogyatékkal élő személy kap utalványt segítő eszközök vásárlására. Bővebb információk a Polgármesteri Hivatal Szociális osztályán. Tel.: 0266-248 212. ( 2021. okt.15.)


Bérmálás volt Nyikómalomfalván

 

Csütörtökön (okt.14.) délután 5 órától, a bérmálási szentmise kezdetén Daniel Ernő helyi plébános köszöntötte Kerekes László gyulafehérvári segédpüspököt, aki a krisztusi nagykorúság szentségét 26 ifjúnak szolgáltatta ki. A malomfalvi székely népviseletbe öltözött fiatalok, egyháztanácsosok, polgári elöljárók és a hívek áhítatos csendben hallgatták a segédpüspök prédikációját.”Lássuk meg, hogy a Szentlélek Úristen segít nekünk, segít bennünket, hogy meg tudjunk újulni. Ha Mi le tudjuk küzdeni hibáinkat, meg tudunk újulni, akkor meg tudjuk újítani környezetünket és körülöttünk megújul az egész világ…A mai keresztény életünk egyik alapbaja és betegsége, hogy jól tudjuk mi lenne a dolgunk, de nem tesszük. Ezért van szükségünk a Szentlélek Úristenre: segítsen bennünket, bátorítson, lelkesítsen, hogyha tudjuk is, hogy mi a dolgunk, akkor meg is tudjuk azt tenni.” - hangzott el a szentbeszédben. A szentmise végén Kerekes László köszönetet mondott Daniel Ernő plébánosnak az ifjak felkészítéséért és a malomfalvi egyházközségben kifejtett áldozatos pásztori munkájáért, az ünnep előkészítéséért pedig az egyházi alkalmazottaknak, egyháztanácsosoknak. A szertartás a segédpüspök áldásával, a pápai és a magyar Himnusz eléneklésével, végül pedig közös fotózással ért véget Malomfalván.( 2021. okt.15.)


 

Farkaslaka községi lakók figyelmébe: igényelhető a fűtéstámogatás

 

A Polgármesteri Hivatal Szociális osztálya az érdekeltek tudomására hozza, hogy az új szabályozás értelmében idén azok a családok folyamodhatnak a pótlékért, amelyek esetében az 1 főre eső havi jövedelem nem haladja meg az 1386 lejt, az egyedülálló személyek esetében pedig a havi 2053 lejt. A kéréseket 2021. november 16-ig lehet leadni a farkaslaki Polgármesteri Hivatal szociális osztályán, információk kérhetők a 0266-248 212-es telefonszámon is.

 

 

Járványügyi szempontból módosult a Megyei Katasztrófavédelmi Bizottság községünkre vonatkozó döntése.

 

Farkaslaka község fertőzöttségi mutatója meghaladta a 2 ezreléket! Járványügyi szempontból módosult a Megyei Katasztrófavédelmi Bizottság községünkre vonatkozó döntése. A ma kiadott határozatban foglaltak október 26-ig lesznek érvényben.( 2021.okt.12.)