December 6-án parlamenti választások lesznek Romániában

Vasárnap választják meg a kétkamarás parlament képviselőit és szenátorait. Községünkben is 7 és 21 óra között tartanak majd nyitva a szavazóhelyiségek. Vegyük komolyan a választások fontosságát és betartva az egészségügyi előírásokat, menjünk el szavazni!

 

Vigyázzunk magunkra és szeretteink egészségére!

Tisztelt községlakók, viselkedjünk felelősségteljesen a következő időszakban is, tiszteletben tartva az ajánlott óvintézkedéseket.

 

A farkaslaki templomkertben állították fel Nepomuki Szent János, egyházközségünk védőszentjének kőszobrát

Laczkó Vilmos helyi plébános, a vasárnapi szentmise végén elmondta, hogy a farkaslaki 1981-ben születettektől kapta adományként az egyházközség az alkotást. Az egész alakos kőszobor a farkaslaki Pakot Áron bácsi keze munkáját dicséri, aki több mint 5 hónapon keresztül dolgozott az alkotáson. A védőszent szobrának megáldására remélhetőleg jövő tavasszal kerülhet sor. (2020.nov.10)

Megválasztották Farkaslaka község alpolgármesterét és megszavazták a szakbizottságok új összetételét

Második alakuló ülését tartotta november 11-én, szerda délután Farkaslaka község új önkormányzati-testülete a Tamási Áron Művelődési Otthonban. Az ülés keretében két régi-új helyi önkormányzati képviselő: Fancsali János (RMDSZ) és Erőss Antal (EMSZ) tette le az esküt és csatlakoztak az október 29-i alakuló ülésen beiktatott társaikhoz. Ezt követte az alpolgármester választás. Titkos szavazás után Geréb Péternek szavaztak újból bizalmat a tanácsosok, így továbbra is ő lesz Farkaslaka község alpolgármestere. Majd a jelenlévők megszavazták a 3 szakbizottság (gazdasági/ kulturális-szociális/ jogi-közigazgatási) összetételét is. Az ülést megtisztelte jelenlétével Márton Csaba megyei tanácsos is. (2020. nov.12.)

Javítják a farkaslaki katolikus templom orgonáját

Minden orgona időnként felújításra szorul (tisztításra, portalanításra, karbantartásra van szükség). 20 év után Farkaslakán is ismét szükségszerűvé vált a templom orgonájának restaurálása. A farkaslaki katolikus egyházközség 30.000 lejt nyert a Hargita Megye Tanácsánál kiírt pályázaton, így most elkezdődhettek az orgonajavítási munkálatok- jelentette be a vasárnapi szentmise végén Laczkó Vilmos helyi plébános és további adományozásra szólította fel a híveket, ugyanis a teljes orgonajavítási munkálat 41.000 lejbe kerül. Bakos Árpád kántortól megtudtuk, hogy elszállították a csíkszentsimoni orgonaépítő műhelybe az orgona bizonyos részeit (szélládákat, sípokat stb.), ahol Sándor Péter és Bakos- Mihály Károly orgonaépítők végzik a javításokat. Többek között szükségszerű az összes síp kipucolása, intonálása, hangolása, de a regiszter mechanika "újba tételére" is sor kerül. Tisztelettel kérünk mindenkit, akinek anyagi lehetőségei megengedik, hogy további adományokkal, pénzösszegekkel támogassák a megkezdett munkálatokat, hogy templomunk 155 éves orgonája továbbra is betölthesse szerepét, változatlanul szép hangzású legyen, szépen szóljon, Isten dicsőítésére szolgáljon, hangoljon. ( 2020.nov.10.)