„Istennek dicsőség, egymásnak segítség!”- II. Farkaslaki ÖnkéntesTűzoltónap

Szerényen, de annál nagyobb lelkesedéssel szervezték meg október 3- án, szombaton a II. Farkaslaki Önkéntes Tűzoltónapot a farkaslaki Buzánszky Jenő Sportbázisnál. A rendezvényt Albert Csaba, a Hargita Megyei Önkéntes Tűzoltók Szakmai Egyesületének elnöke nyitotta meg, örömét fejezve ki, amiért a megyei és a helyi önkormányzatoktól egyre több támogatást kapnak az önkéntes tűzoltó csapatok. ”Egy nagyobb méretű rendezvényt terveztek, de sajnos ez esetben is közbeszólt a járvány és emiatt nem tudtak meghívni nagyon sok anyaországi és hazai bajtársat” - mondta el köszöntőjében, a Farkaslaki Önkéntes Tűzoltóság nevében Sándor Tamás elnök. Jelen voltak ellenben a helyiek mellett- kis létszámban- Bögözből, Zetelakáról, Homoródszentmártonból, Székelyszentkirályról és Szentegyházáról meghívott önkéntes tűzoltók. Cimpoeşu Stelian ezredes, a Hargita Megyei Olt Készenléti Felügyelőség parancsnoka is szólt a jelenlévőkhöz, elmondva, hogy hiányoznak a találkozások, a gyakorlatok a járvány miatt. Ám ha van betegség, ha nincs, a tűzoltóknak mindig készenlétben kell lenniük és végezniük kell a vállalt feladatot. Reményét fejezte ki, hogy a járványhelyzet elmúltával megszervezhetik majd a Szent Flórián Vándorkupát, a hagyományos Megyei Tűzoltónapot és versenyt. Hargita Megye Tanácsának az önkéntes tűzoltó-egyesületeknek szóló pályázati kiírásán sikeresen nyert a Farkaslaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület is, így további védőeszközökkel bővült a farkaslaki önkéntes tűzoltók készlete, melyet Bíró Barna Botond alelnök adott át, azt kívánva, hogy kevés bevetésük legyen a helyieknek, és hangsúlyozva, hogy a felszerelések mindig jól jönnek, amikor szükséghelyzet van. Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere köszönetet mondott az önkéntesek mindenkori és kiemelten az elmúlt hónapokban végzett munkájukért is. Községünkben mindig ott voltak, jelen voltak az önkéntesek amikor kellett, a 2005-ös nagy árvíznél, tűzeseteknél, baleseteknél, és idén a koronavírus- járvány időszakában falvaink utcáinak, középületeinek fertőtlenítéséből is kivették a részüket. A tűzoltónap keretében köszöntötték a veterán önkéntes tűzoltókat is. A jelenlévő Kovács Zsigmond, Fancsali Menyhért és Orbán Áron, a Farkaslaki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél kifejtett, több évtizedes önzetlen tevékenységükért oklevelet és emlékplakettet vehettek át. A szombati rendezvény egy rövid gyakorlati bemutatóval, ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárult. (2020.okt.07.)


Tamási Emléknapot tartottak Farkaslakán

 Szeptember 20-án, vasárnap katolikus szentmisével vette kezdetét Farkaslakán a Tamási Áron emléknap. A templomból a résztvevők a Nagy utcai Tamási szülőház udvarára vonultak emlékezni Farkaslaka nagy szülöttére. Elsőként Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere szólt az egybegyűltekhez, majd Hadnagy Jolán, a farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület elnöke emlékezett a nagy íróra. A felszólalók között volt még Molnár Vilmos, József Attila- díjas író, a Székelyföld kulturális folyóirat szerkesztője, továbbá Tóth László főkonzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusáról. A megemlékező ünnepség keretében népdalt énekelt Ágoston Eszter, a Dr. Palló Imre Művészeti Iskola tanulója és Ágoston Anna, a farkaslaki Tamási Áron Általános Iskola tanulója is. Udvarhelyszéki népdalcsokrot adott elő a Székelyföldi Napkorona Népzenekör Dr. Fodor Béla etnomuzikológus vezetésével, a farkaslaki ”Zeng a magasság” egyházi kórus pedig Mária énekeket énekelt. A megemlékezés Laczkó Vilmos plébános imájával és himnuszaink eléneklésével zárult. Este pedig a Buzánszky Jenő Sportbázisnál lehetett megtekinteni Tamási Áron: Tündöklő Jeromos című művét a Spectrum Színház és a Maros Művészegyüttes előadásában. 

 

Farkaslaka községi választópolgárok figyelmébe!

Szeptember 27- én, vasárnap tartják a 2020-as helyhatósági választásokat Romániában. Íme néhány közérdekű tudnivaló, amelyből a választópolgárok megismerhetik a Központi Választási Iroda (BEC) által meghatározott fontosabb szabályokat.

 

 

 

Frigyesy Ágnes kötetének bemutatója Farkaslakán

 „ Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.”- többek között ezt a Böjte Csaba gondolatot is megtaláljuk az ”Íme az én szeretett fiam! című, Frigyesy Ágnes új kötetében, amit szeptember 9-én, szerda délután, a farkaslaki Nepomuki Szent János katolikus templom kertjében mutattak be a jelenlévőknek. A résztvevőket Laczkó Vilmos helyi plébános köszöntötte, majd Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere üdvözölte a szerzőt, aki nem először járt Farkaslakán. A továbbiakban Frigyesy Ágnes, Szalézi Szent Ferenc-díjas újságíró, fotóriporter, a Budapesti Székely Kör elnöke mutatta be könyvét. Megtudtuk, hogy a kötet mintegy 17 év munkáját foglalja töredékesen magába, kezdve az első interjúval, melyet Frigyesy Ágnes 2003. tavaszán készített az akkor még nem közismert ferences pappal. A szerző korábbi tudósításaival, 75 képkollázsával, Csaba testvér 65 gondolatával, a zarándokokhoz írt két levelével jelent meg február második felében Frigyesy Ágnes negyedik könyve a Pauker Nyomda kiadásában. A könyvben olvashatunk a szerzetesrendekről, az erdélyi ferencesekről, továbbá bekerült a szerző Böjte Mihály csíksomlyói ferencessel készült interjúja, valamint Bíró Antal János szintén ferences nemzet-építő gondolatai is. A farkaslaki könyvbemutató imádsággal, a szerző dedikálásával és kötetlen beszélgetéssel zárult.( 2020. szept.11.). A fotókat Jakab Emil készítette.